vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Thế chấp quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai

15/08/2013 14:37        

Câu hỏi:

Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai có được thế chấp để vay vốn hay không? Cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 1, Điều 2 Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/ 2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm quy định như sau:

“1. Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.”

“2. Tài sản hình thành trong tương lai gồm:

a) Tài sản được hình thành từ vốn vay;

b) Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;

c) Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất.”

Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai không thuộc tài sản  bảo đảm và không được tham gia giao dịch bảo đảm đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai không được thế chấp để vay vốn.

 Trân trọng.