vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

BỊ CƯỠNG CHẾ ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP NẾU XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU

Liên bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2016.

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ bao gồm: đăng ký nhãn hiệu, định giá thương hiệu, sáng chế - giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...

Sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đối chiếu với Hiệp định về sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS), có thể thấy rằng khi nộp đơn cho Tổ chức Thương mại thế giới, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam còn rất nhiều điểm chưa phù hợp.