vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

TRANH TỤNG VỤ ÁN LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định.

BÀN VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA LAO ĐỘNG NỮ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tăng hay không tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động hoặc chỉ tăng cho lao động nữ đang là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm. Trong điều kiện của đất nước hiện nay, vấn đề này cần được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để không làm mất đi cơ hội hưởng chế độ hưu trí của lao động và làm chậm đi sự phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động, nhất là lao động nữ: Nên hay không nên?

Việc soạn thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động sửa đổi, được Quốc hội thông qua năm 2012, đặc biệt là đối với Khoản 3, Điều 187 về kéo dài thời gian làm việc của người lao động, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội và hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ: cần thống nhất trong các văn bản pháp luật

Vấn đề tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó nổi lên hai loại ý kiến chính: Một là, cần tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 tuổi như nam giới để thể hiện quyền bình đẳng nam nữ.

Hiện đại hóa quan hệ lao động trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế

Để hiểu rõ bản chất của quan hệ lao động, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế của đất nước thì không chỉ xem xét quan hệ lao động từ góc độ tổ chức giản đơn mà còn phải dưới góc độ kinh tế, chính trị và xã hội.

Hành vi gây thiệt hại của người lao động

Khi người lao động có hành vi gây thiệt hại đối với tài sản của doanh nghiệp thì mức bồi thường sẽ là như thế nào? Người sử dụng lao động có quyền cấn trừ tiền lương hoặc tiền trợ cấp thôi việc của người lao động để bù đắp cho khoản thiệt hại mà người lao động đã gây ra không?