vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Văn bản

Số / Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
01/2020/NQ-HĐTP05/03/2020 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN CHUNG CỦA DÒNG HỌ, CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10/04/2020
17/2020/NĐ-CP05/02/2020 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 22/03/2020
30/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 30 "VỀ HÀNH VI CỐ Ý ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CHÈN LÊN BỊ HẠI SAU KHI XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG", CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/04/2020.
31/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 31 "VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN THUÊ NHÀ, MUA NHÀ THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 05-7-1994 CỦA CHÍNH PHỦ LÀ QUYỀN TÀI SẢN" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
32/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 32 "VỀ TRƯỜNG HỢP ĐẤT DO CÁ NHÂN KHAI PHÁ NHƯNG SAU ĐÓ XUẤT CẢNH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÃ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
33/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 33 "VỀ TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT NHƯNG KHÔNG SỬ DỤNG MÀ ĐỂ NGƯỜI KHÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
34/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 34 "VỀ QUYỀN LẬP DI CHÚC ĐỊNH ĐOẠT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤT BỊ NHÀ NƯỚC THU HỒI CÓ BỒI THƯỜNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
35/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 35 "VỀ NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐI ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI GIAO LẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI Ở TRONG NƯỚC SỬ DỤNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
36/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 36 "VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ THU HỒI, HỦY BỎ" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020
37/2020/AL05/02/2020 ÁN LỆ SỐ 37 "VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BẢO HIỂM ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM" CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/04/2020