vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Các cô, chú có được hưởng phần tài sản mà bà nội tôi được thừa kế từ ba tôi không?

16/08/2013 14:49        

Câu hỏi:

Ba mẹ tôi có một căn nhà. Năm 1998 ba tôi mất. Theo quy định của pháp luật, căn nhà trên sẽ chia làm hai phần bằng nhau, một phần là của mẹ tôi, phần còn lại chia đều cho mẹ tôi, anh tôi, tôi, em tôi và bà nội tôi. Xin cho hỏi nếu sau này bà nội tôi mất thì các con của bà nội tôi (các cô các chú của tôi) có được hưởng phần tài sản mà bà nội tôi được thừa kế từ ba tôi không? Cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Chào bạn trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trường hợp di sản của cha bạn được chia theo pháp luật như nói trên, bà nội (tức mẹ ruột của người chết) vẫn còn sống được hưởng một phần di sản bằng với những người cùng hàng thừa kế là mẹ bạn và ba anh em bạn. Phần tài sản thừa kế này sẽ trở thành tài sản sở hữu riêng của bà nội, dù có thể được chia hoặc chưa chia trong khối di sản này. Nếu sau này bà nội bạn mất mà không để lại di chúc, các con của bà nội sẽ được hưởng thừa kế theo pháp luật phần tài sản này.

Vì thế, nếu căn nhà trên hiện chưa được làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và chưa chia, thì sau này khi bà nội mất sẽ phải kết hợp làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế cho những người con của bà nội phần tài sản của bà được thừa kế từ cha bạn.

Trân trọng.