vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Vi phạm thoả thuận đổi đất của cơ quan nhà nước

16/08/2013 11:16        

Câu hỏi:

Xin luật sư giúp tôi trường hợp sau: Tôi được cấp có thẩm quyền cấp một diện tích đất ở. Ủy ban nhân dân xã có văn bản thỏa thuận đổi cho tôi một diện tích đất khác để sử dụng mảnh đất của tôi cho việc công ích. Không bên nào phải thanh toán chênh lệch cho nhau. Đến thời hạn thỏa thuận, Ủy ban nhân dân xã không giao đất cho tôi. Diện tích đất của tôi không được sử dụng vào việc công ích mà Ủy ban nhân dân xã giao cho người khác sử dụng. Vậy tôi có quyền khởi kiện UBND xã không? và người đang quản lý sử dụng mảnh đất của tôi có liên quan gì không? Cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Trước hết, đây là một tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và ông là người đang bị xâm hại, do đó, ông  có quyền khởi kiện ra Tòa án. Thỏa thuận giữa ông và Ủy ban nhân dân xã không trái pháp luật nếu như mảnh đất đó thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ủy ban nhân dân xã. Ông thỏa thuận đổi đất cho Ủy ban nhân dân xã vì lợi ích công, nhưng Ủy ban nhân dân xã chẳng những không thực hiện thỏa thuận giao đất đúng hạn cho ông mà còn giao mảnh đất của ông cho người khác sử dụng chứ không phải là vì lợi ích công cộng của xã.

Do đó, ông khởi kiện Ủy ban nhân dân xã để đề nghị hủy bỏ thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân xã là bị đơn trong vụ án này. Còn người đang chiếm giữ mảnh đất của ông không có quan hệ trực tiếp với ông, thậm chí có thể họ không biết ông, do đó, họ chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Trân trọng.