vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ngày 20/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch và Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Luật gồm 7 chương và 77 điều, quy định nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong đăng ký hộ tịch; sổ bộ hộ tịch, sổ hộ tịch cá nhân, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý hộ tịch.

Dư luận xã hội về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Trong bài viết này, chúng tôi xem vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở nghĩa thứ nhất của thuật ngữ này, đó là hôn nhân “giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài”, và cũng giới hạn ở phạm vi hẹp hơn nữa: phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài (chứ không xem xét khía cạnh nam giới Việt Nam lấy vợ nước ngoài).

Việc kết hôn tại Việt Nam của người đang sống ở nước ngoài

Hiện nay tôi đang sinh sống ở Pháp, bạn gái tôi đang sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi muốn về Việt Nam để kết hôn thì theo quy định của pháp luật Việt Nam trình tự, thủ tục như thế nào?

Công nhận việc đăng ký kết hôn được tiến hành tại nước ngoài

Tôi có một người con trai thứ 2 muốn đăng ký kết hôn với một cô gái người Pháp. Hiện con trai tôi đang ở Anh và muốn đăng ký kết hôn tại đó. Vậy cho tôi hỏi thủ tục đăng ký kết hôn của con trai tôi và con dâu tôi tại Anh như thế nào và đăng ký đó có giá trị pháp lý tại Việt Nam hay Pháp hay không? Cảm ơn Luật sư.