vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi

14/08/2013 15:42        

Câu hỏi:

Tôi đã có gia đình nhưng có quan hệ với một cô gái khác và có chung một đứa con trai với cô ấy, đến nay tôi đã chấm dứt quan hệ hoàn toàn với cô ấy. Do cô ấy muốn lập gia đình khác nên đã đồng ý giao con cho tôi nuôi dưỡng và đồng ý cho vợ tôi được nhận cháu làm con nuôi có giấy chấp thuận hẳn hoi, được chính quyền xác nhận và chúng tôi đã hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi được chính quyền xác nhận. Nay chúng tôi muốn làm mới khai sinh cho cháu và muốn thay đổi tên của mẹ ruột bằng tên của mẹ nuôi trong khai sinh của cháu (mẹ ruột của cháu cũng đồng ý và cho phép thay đổi có giấy xác nhận đồng ý do cô ấy tự nguyện cho phép thay đổi tên của cô ấy bằng tên của mẹ nuôi trong khai sinh của cháu). Vậy chúng tôi phải làm thế nào, gặp ai, liên hệ với cơ quan nào để thực hiện việc chuyển đổi đó. Rất mong sự quan tâm hổ trợ từ quý ban. Xin  chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo như bạn trình bày, bạn đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi con nuôi và được chính quyền xác nhận, có nghĩa là bạn phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn có đăng ký thường trú cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Trường hợp này nếu bạn muốn thay đổi phần khai về người mẹ, từ mẹ đẻ sang mẹ nuôi trong Giấy khai sinh của cháu thì bạn phải làm thủ tục bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch, cụ thể là:

“2. Trong trường hợp giữa cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi có sự thỏa thuận về việc thay đổi phần khai về cha, mẹ từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho con nuôi đăng ký khai sinh lại theo những nội dung thay đổi đó. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “cha, mẹ nuôi”. Việc đăng ký khai sinh lại phải được ghi rõ trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh trước đây. Bản chính và bản sao Giấy khai sinh của con nuôi được cấp theo nội dung mới. Giấy khai sinh cũ phải thu hồi.

Việc thay đổi phần kê khai về cha, mẹ nói tại khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý của con nuôi, nếu con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên”.

Như vậy, bạn phải nộp các giấy tờ, bao gồm: 1) Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; 2) Văn bản đồng ý của mẹ đẻ cháu bé; 3) Bản chính Giấy khai sinh của cháu bé đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho con nuôi để Ủy ban nhân dân cấp lại Giấy khai sinh cho cháu bé với phần khai về người mẹ đã được thay đổi theo đúng quy định.

Trạn trọng.