vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Đăng ký nhập khẩu cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam

14/08/2013 15:46        

Câu hỏi:

Xin luật sư tư vấn giúp em về thủ tục để một Việt kiều (đã xin lại quốc tịch Việt Nam) đăng ký nhập hộ khẩu. Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã xin trở lại quốc tịch Việt Nam muốn được nhập hộ khẩu thì phải làm thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Cần lưu ý điều kiện để được đăng ký thường trú tại Việt Nam là phải có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam gồm nhà thuộc sở hữu của bản thân hoặc nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà người khác.

- Nếu có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng thì thực hiện thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010. Hồ sơ đăng ký thường trú (quy định tại Điều 6, 7 và 8), trong đó có Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, được nộp tại cơ quan Công an cấp huyện hoặc cấp xã.

- Nếu không có hộ chiếu Việt Nam mà chỉ có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu nước ngoài thì thực hiện thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam. Hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú (quy định tại điểm A mục II), trong đó có Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, được làm thành 02 bộ nộp cho cơ quan đại diện Việt Nam nơi người nộp hồ sơ đang cư trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người nộp hồ sơ đề nghị được về thường trú.

Ông/bà có thể tham khảo các quy định nói trên để biết trình tự, thủ tục và các giấy tờ cụ thể trong hồ sơ đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Trạn trọng.