vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Xác nhận tình trạng hôn nhân khi qua nhiều nơi cư trú

14/08/2013 15:33        

Câu hỏi:

Năm 2005 tôi kết hôn, năm 2007 tôi ly hôn. Từ thời gian ly hôn đến tháng 3 năm 2011 tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Từ ngày 9 tháng 3 năm 2011 đến nay tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Nha Trang. Hiện nay tôi có nhu cầu vay vốn ngân hàng, theo yêu cầu của ngân hàng tôi phải làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân của bản thân. Tôi đến UBND phường tại Nha Trang để nộp đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân thì được yêu cầu phải có bản xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tôi cư trú trước khi tôi chuyển về nơi cư trú hiện tại thì mới có thể xác nhận toàn bộ quá trình và hiện tại là tôi độc thân. Tôi liên hệ với UBND phường ở TP.HCM để xin xác nhận tình trạng hôn nhân từ 19/7/2007 đến trước 9/3/2011 thì được trả lời là phường không làm thủ tục này vì theo quy định của pháp luật hiện hành thì công dân chỉ cần cam kết là được. Tôi quay lại phường hiện tại trình bày là cho tôi xin làm cam kết về việc từ khi ly hôn đến trước khi về nơi cứ trú hiện tại tôi chưa kết hôn với ai. Tuy nhiên cán bộ phường hiện tại yêu cầu tôi nhất định phải xin được xác nhận tại nơi cư trú cũ về thì mới có thể xác nhận toàn bộ quá trình cho tôi. Xin cho tôi được hỏi: vệc UBND phường tại Nha Trang không cho tôi cam kết về tình trạng hôn nhân là đúng hay sai?

Trả lời:

Theo điểm d khoản 2 Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã quy định rất rõ việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã trải qua nhiều nơi cư trú khác nhau cụ thể như sau: đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.

Căn cứ vào hướng dẫn trên thì việc UBND địa phường tại Nha Trang không chấp nhận cho bạn cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình là trái với quy định của pháp luật. Do đó, bạn có quyền khiếu nại Quyết định hành chính của UBND phường đó (nếu như UBND phường đã có văn bản từ chối không xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn) để được giải quyết và bảo đảm quyền lợi của bạn. Trong trường hợp UBND phường đó chưa có văn bản từ chối thì bạn có thể viện dẫn đến quy định như tôi đã nêu để cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường tham khảo.

Trân trọng.