vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

06/01/2014 16:14        

Câu hỏi:

Chào luật sư, em nhờ quý luật sư tư vấn giúp em trường họp này. Để được hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì em phải cần những điều kiện gì? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

* Chế độ tai nạn lao động:

Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bị tai nạn lao động trong các trường hợp dưới đây dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả:

-  Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

-  Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

-  Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

* Chế độ bệnh nghề nghiệp:

Người lao động được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả khi bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

Trân trọng.