vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Hỏi về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

22/01/2014 08:35        

Câu hỏi:

Em là công nhân mỏ trong thời gian đi làm tới nay em vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ. Hiện tại do điều kiện gia đình em đã nhiều lần viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động nhưng công ty không giải quyết (có lần nộp đơn công ty nhận và có lần không nhận). Trong đợt công ty nhận đơn đó em vẫn đi làm đầy đủ không vi phạm quy chế công ty sau 45 ngày em lên công ty hỏi thì phòng lao động tổ chức bảo là đơn của em không được giải quyết và trả về. Những lần sau thì phòng không nhận đơn nữa. Vậy bây giờ em muốn nghỉ mà vẫn được hưởng đầy đủ chế độ thì phải làm thế nào? Hợp đồng lao động của em là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Em xin được hướng dẫn rõ về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định pháp luật.

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, nếu hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn thì bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn chỉ cần tuân thủ thời hạn báo trước là 45 ngày làm việc quy định tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, cụ thể như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”.

Căn cứ quy định nói trên, về thủ tục để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn chỉ cần gửi đơn xin thôi việc trước 45 ngày làm việc và yêu cầu phía công ty giải quyết cho bạn nghỉ việc sau 45 ngày báo trước. Khi nộp đơn xin nghỉ việc, bạn phải yêu cầu công ty xác nhận vào đơn hoặc phải có biên bản xác định công ty đã nhận đơn xin nghỉ việc của bạn. Cần lưu ý nếu công ty không xác nhận vào đơn xin nghỉ việc thì không có căn cứ xác định thời điểm để tính 45 ngày báo trước của anh.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Trường hợp công ty đã xác nhận vào đơn xin nghỉ việc thì sau khi làm việc đủ 45 ngày báo trước, bạn có quyền yêu cầu công ty giải quyết các quyền lợi khi bạn nghỉ việc. Nếu công ty không giải quyết bạn có quyền làm đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp công ty không nhận đơn thì bạn không có cơ sở để tính thời hạn báo trước là 45 ngày làm việc. Do đó, bạn có thể yêu cầu phòng Lao động tổ chức hoặc Giám đốc công ty xác nhận vào đơn xin nghỉ việc của bạn.

Trân trọng.