vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

22/07/2013 13:48        

Câu hỏi:
Nhà tôi ở một vùng quê hẻo lánh, vào năm 2006 tôi có mua một mảnh đất vườn (phần đất vườn trong khuôn viên đất có nhà ở của người ta). Năm 2007 tôi xây dựng nhà ở (đất chỉ có giấy chứng nhận là đất vườn). Năm 2010 UBND xã thu hồi làm khu tái định cư. Vậy tôi có được đền bù gì không và nếu có thì mức đền bù như thế nào?

Trả lời:
Chào bạn,

Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Điều kiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Điều 14, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (“Nghị định 69”) quy định: trường hợp người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nếu không đủ điều kiện bồi thường thì UBND cấp tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, chúng tôi thấy rằng bạn sẽ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nếu bạn là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trong trường hợp giấy chứng nhận mang tên người khác nhưng có các giấy tờ về việc nhận chuyển nhượng hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Về nguyên tắc bồi thường, Khoản 2, điều 14, Nghị định 69 quy định: người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.

Theo quy định của pháp luật xây dựng, nhà ở gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà tại thời điểm xây dựng trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường.

Trân trọng.