vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Chế độ bảo hiểm, trợ cấp khi nghỉ hưu sớm

07/01/2014 08:48        

Câu hỏi:

Tôi 54 tuổi, là  giáo viên có thời gian tham gia BHXH liên tục 31 năm. Tôi muốn về hưu sớm một năm. Nhưng nhà trường không chịu giải quyết và hướng dẫn tôi phải làm đơn xin  nghỉ việc cùng cam kết chỉ được trợ cấp một lần. Vậy nghỉ hưu sớm khác gì nghỉ  việc không? Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Trả lời:

Chào bà, trường hợp bà hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo điểm b khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội, người có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên được nghỉ hưu khi từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi (đối với nam); từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi (đối với nữ).

Ngoài ra, theo Điều 51 Luật BHXH, người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được nghỉ hưu khi đủ 50 tuổi (đối với nam), đủ 45 tuổi trở lên (đối với nữ). Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành thì được nghỉ hưu không kể tuổi đời. Tuy nhiên, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 1% lương hưu.

Khi đủ tuổi 55 thì bà đủ điều kiện hưởng chế độ hưu. Nếu chưa đủ tuổi 55 mà bị suy giảm 61% khả năng lao động thì bà cũng được hưởng lương hưu ngay nhưng bị trừ tỉ lệ % lương hưu. Người đang làm việc sẽ do đơn vị giới thiệu đi giám định y khoa và chịu chi phí; người nghỉ việc do cơ quan BHXH giới thiệu đi giám định y khoa thì cá nhân tự chịu chi phí.

Trường hợp tại thời điểm nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trân trọng.