vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

17/07/2013 08:46        

Câu hỏi:

Tôi có người bạn tên An, bạn tôi đã dùng súng định giết chết ông Khanh, mới bắn một phát trúng chân ông Khanh, thấy ông Khanh bị thương, bạn tôi có điều kiện bắn tiếp nhưng bạn tôi không bắn mà bỏ đi. Kết quả ông Khanh chỉ bị thương tích (tỉ lệ 45%).

Vậy xin hỏi luật sư:

a. Hành vi của bạn tôi có thõa mãn các điều kiện của tự ý chấm dứt việc phạm tội không?

b. Trách nhiệm hình sự của bạn tôi như thế nào?.

Trả lời

Trường hợp bạn hỏi, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời như sau:

1/ Hành vi của anh An đã thoả mãn các điều kiện của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội (tội giết người) vì sau khi bắn súng trúng chân ông Khanh, thấy ông Khanh bị thương, anh An có điều kiện bắn chết ông Khanh nhưng anh An không bắn mà bỏ đi. Về việc xác định dấu hiệu tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, Điều 19, Bộ luật Hình sự 1999 có quy định: “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản…”.

2/ Về trách nhiệm hình sự của anh An trong trường hợp này, anh An sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Tuy nhiên, vì anh An bắn gây thương tật cho ông Khanh tỷ lệ 45% đã cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác. Cụ thể như sau:

- Điều 19, Bộ luật Hình sự 1999 có quy định: “…Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này”.

- Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự 1999 quy định: “Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

Ngoài ra, anh An còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo khoản 1, Điều 230, Bộ luật Hình sự 1999: “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm”.