vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

TƯ VẤN PHÁP LÝ (HỢP ĐỒNG, THỪA KẾ VÀ DI CHÚC...)

27/09/2020 21:55        

Luật sư của văn phòng Luật sư Thơ chuyên tư vấn và giải đáp các câu hỏi thường gặp về hợp đồng, lao động - bảo hiểm, thành lập doanh nghiệp - đầu tư nước ngoài, mua bán - sáp nhập doanh nghiệp, thừa kế và di chúc, thủ tục nhà đất, kết hôn yếu tố nước ngoài, xuất nhập cảnh, sở hữu trí tuệ nhận, quyền thừa kế là quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi người mất qua đời, nghĩa vụ trả nợ của người để lại tài sản khi được nhận thừa kế ... theo quy định của pháp luật hiện nay

- Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

- Tư vấn hợp đồng

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài

- Tư vấn lao động - bảo hiểm

- Tư vấn mua bán - sáp nhập doanh nghiệp

- Tư vấn thủ tục nhà đất

- Tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh

- Tư vấn sở hữu trí tuệ