vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

LS. NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

26/09/2020 11:27        

* Thông tin chung:

Hiện nay, Luật sư Nguyễn Hữu Trường đang làm việc tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình Thơ

* Kinh nghiệm làm việc:

- Hơn 10 năm hành nghề luật sư

* Trình độ học vấn:

Ngành học                                  Nơi học

                                Bằng cấp / thành tích

    Luật                        Đại học Luật TP.HCM

                                 

                          Thạc sĩ Luật: Loại khá , Chứng chỉ

                                        hành nghề Luật sư

     

* Nơi làm việc: 

- Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình Thơ - 119B Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

* Lĩnh vực hoạt động chính:

- Lĩnh vực tranh tụng tại Tòa án

- Lĩnh vực tư vấn