vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Cán bộ công chức thì có được thành lập, quản lý doanh nghiệp?

16/03/2020 10:14        

CÁN BỘ CÔNG CHỨC THÌ CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP?

Câu hỏi:

Hai vợ chồng tôi đều là cán bộ của huyện. Từ khi có con lương công chức của hai vợ chồng tôi không đủ trang trải sống nên tôi và vợ có kế hoạch nhập hàng thiết bị điện tử về và nhờ người thân bán dùm. Để tăng độ uy tín tôi có ý định thành lập công ty đại diện nhưng tôi nghe nói công chức thì không được thành lập công ty. Vậy vợ chồng tôi có thể tiến hành kinh doanh dưới hình thức nào là đúng theo quy định pháp luật?

Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ xin trả lời như sau:

Căn cứ theo:

+ Điểm b,d khoản 2 Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

+ Điểm b khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014

Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

Căn cứ theo khoản 1 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP: Về đăng kí doanh nghiệp

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 14 Luật viên chức 2010:

Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

=> Như vậy anh chị có thể tham gia các hình thức kinh doanh khác mà pháp luật không cấm để tăng thu nhập cụ thể là có thể thành lập, tham gia hộ kinh doanh. Bên cạnh đó anh chị còn được quyền góp vốn vào công ty cổ phần nhưng chỉ với tư cách là cổ đông và không được tham gia Hội đồng quản trị. Ngoài ra, công chức có thể góp vốn vào công ty hợp danh với tư cách là thành viên góp vốn.

Lưu ý: Anh chị không được kinh doanh ngành nghề liên quan đến công việc anh chị đang công tác tại cơ quan nhà nước.