vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Lỗi do người lao động khi xảy ra tai nạn lao động thì có được hưởng trợ cấp hay không?

14/03/2020 21:30        

Câu hỏi:

Nếu tôi tự ý giúp người khác trong công việc mặc dù không nằm trong quyền hạn và trách nhiệm của bản thân. Người sử dụng lao động cũng không yêu cầu tôi làm điều này vậy nếu bản thân tôi xảy ra tai nạn lao động vì việc giúp đỡ này thì tôi có được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hay không?

Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ xin trả lời như sau:

Theo Luật lao động 2012, khi bị tai nạn lao động, cả người sử dụng lao động và Cơ quan bảo hiểm xã hội đều phải có trách nhiệm hỗ trợ người lao động.

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật lao động 2012:

1. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc.

Căn cứ khoản 3,4 Điều 145 Luật lao động 2012:

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.

Căn cứ Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015:

Trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động

a) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;

b) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

c) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

=> Như vậy trường hợp anh vẫn được hưởng bồi thường từ người sử dụng lao động mặc dù lỗi hoàn toàn là do bản thân anh và sẽ được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều 145 Bộ luật lao động 2012 nêu trên.

Căn cứ Điều 45 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015:

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.

=> Như vậy anh vẫn được hưởng trợ cấp tai nạn lao động từ bảo hiểm xã hội và tùy theo mức suy giảm khả năng lao động mà anh được hưởng trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng theo quy định luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

Trân trọng!