vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Chồng nợ riêng tiền cơ bạc trong hôn nhân, sau khi ly hôn vợ có trách nhiệm trả nợ hay không?

13/03/2020 10:32        

Câu hỏi:

Tôi và chồng kết hôn vào năm 2013. Sau kết hôn tôi mới biết chồng tôi trước đó đã nợ 100 triệu vì cờ bạc, lô đề. Mặc dù rất thất vọng nhưng tôi xác định hai vợ chồng sẽ bắt đầu lại, cố gắng 2015 trả nợ xong và chúng tôi đã làm được. Tuy nhiên do mẫu thuẫn trong cách sống nên đầu năm 2018 vợ chồng tôi ly hôn. Sau khi ly hôn được vài tháng chủ nợ đến thông báo yêu cầu tôi trả nợ 400 triệu tiền chồng cũ tôi thua bạc trong thời kì còn hôn nhân. Họ đưa ra giấy viết tay có chữ kí chồng tôi trong đó và bắt tôi trả nợ do chồng cũ tôi đã bỏ trốn. Số tiền này quá lớn và tôi không hề biết gì về chuyện này. Xin hỏi luật sư tôi có trách nhiệm phải trả khoản nợ này hay không?

Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ xin trả lời như sau:

Căn cứ theo Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Căn cứ theo khoản 3,4 Điều 45 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng:

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

=> Như vậy, tuy khoản nợ do chồng chị vay trong thời kì hôn nhân nhưng đây là giao dịch riêng của chồng chị, chồng chị không hề thông báo, thỏa thuận với chị về việc vay nợ. Số nợ này cũng không vì nhu cầu của gia đình và việc đánh bạc của chồng chị còn được xem là hành vi vi phạm pháp luật nên số nợ này là nợ riêng của chồng chị và chị không có nghĩa vụ trả nợ thay cho chồng.

Trân trọng!