vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Tài sản đứng tên một người thì có được chia sau ly hôn?

09/03/2020 08:39        

Câu hỏi:

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn luật sư giúp tôi giải đáp đó là năm 2000 tôi có tích lũy được một số vốn kha khá. Đến năm 2003 tôi kết hôn trong cùng năm đó tôi dùng số vốn của tôi trước khi kết hôn cộng với tiền hai vợ chồng tích góp được mua miếng đất giá trị thị trường lúc đó là 1 tỷ đồng. Thời điểm đó vì vấn đề sức khỏe nên tôi đã có văn bản thỏa thuận đồng ý để một mình chồng tôi đứng tên sổ đỏ. Năm 2018 vì mâu thuẫn trong cách sống nên hai vợ chồng sống ly thân và nhiều khả năng sẽ phải ly hôn. Vì miếng đất chỉ đứng tên chồng tôi vậy khi ly hôn tài sản này tôi có được hưởng phần trong đó hay không?

Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ xin trả lời như sau:

Căn cứ theo khoản 4 Điều 98 Luật đất đai năm 2013:

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

Căn cứ theo Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Trường hợp nhà đất là tài sản chung nhưng chỉ đứng tên vợ hoặc tên chồng thì người đứng tên không được tự ý chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn,…mà phải có sự thỏa thuận của vợ chồng bằng văn bản.

Trường hợp tự ý chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng nhà, đất mà không có văn bản thỏa thuận thì tổ chức công chứng từ chối công chứng, UBND cấp xã từ chối chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho,.... Trong trường hợp thực hiện xong thủ tục sang tên nhà đất là tài sản chung mà không có văn bản thỏa thuận thì người còn lại có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn đó là vô hiệu.
=> 
Như vậy mặc dù sổ đỏ chỉ đứng tên một mình chồng chị nhưng nếu ly hôn chị vẫn được hưởng một nửa phần tài sản này hoặc nhiều hơn nếu chứng minh được công sức của chị góp vào là nhiều hơn. Mặt khác, dù một mình đứng tên nhưng chồng chị không được tự ý chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code