vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Đất không giấy tờ, cần làm gì để được cấp sổ đỏ ?

05/03/2020 09:34        
Câu hỏi
Xin chào luật sư, hiện nay cha tôi có mảnh đất 5000m2 canh tác trồng cây lâu năm. Đất này được truyền lại thời ông nội tôi từ năm 1980. Cha tôi tiếp tục canh tác từ đó đến nay và không làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ liên quan về việc canh tác sử dụng từ trước đến nay đều bị thất lạc. Năm 2010 cha tôi có thỏa thuận miệng cho người quen tên Thắng (họ hàng bên vợ) mượn canh tác 1000m2. Năm 2019 người nay lén đi làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng UBND xã không xác nhận vì biết đất này là của gia đình tôi từ trước đến nay. Đã có buổi làm việc hòa giải giữa tôi và ông Thắng tại UBND xã và ông Thắng đã kí xác nhận là mượn đất của tôi để canh tác có UBND xã xác nhận. Tôi muốn hỏi luật sư trường hợp đất nhà tôi như vậy làm chứng nhận quyền sử dụng đất cần điều kiện gì?
Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ xin trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ có thể được cấp sổ đỏ đáp ứng đủ các điều kiện.

Trường hợp 1 : Được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu:

Đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Trường hợp 2: được cấp Sổ đỏ và có thể phải nộp tiền sử dụng đất nếu: Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai; Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Căn cứ để được cấp Sổ đỏ nếu đất không giấy tờ thì một trong những căn cứ quan trọng là phải sử dụng đất ổn định “sử dụng đất ổn định” là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Sổ (Điều 21 Nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ) Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào: Thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây: + Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; + Giấy tờ về đăng kí hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gần với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng kí; + Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất; + Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứ kí của các bên liên quan; Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kì; +Bản kê khai đăng kí nhà, đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai đăng kí … LƯU Ý: Trường hợp không có một trong các giấy tờ này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu nhập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất. Trân trọng!


 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code