vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

06 KHOẢN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI TĂNG TỪ 01/7/2020

20/11/2019 16:21        
Ngày 12/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, Quốc hội đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Với sự điều chỉnh này, các chế độ, trợ cấp BHXH cũng được tăng lên, hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia.
6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2020

THEO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Trích từ website: congly.vn)