vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án

16/01/2017 14:45        

Ngày 21/12/2016 vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, chính thức thay thế Pháp lệnh về án phí và lệ phí Tòa án năm 2009.

Nghị quyết về án phí và lệ phí Tòa án có một số điểm mới như sau:

- Mức thu án phí, lệ phí Tòa án tăng

- Bổ sung các phí, lệ phí sau:

+ Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

+ Án phí hành chính, dân sự theo thủ tục rút gọn để phù hợp với Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

+ Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phù hợp với Luật Phá sản;

- Bổ sung đối tượng không phải nộp tạm ứng án phí dân sự.

VPLS Nguyễn Đình Thơ