vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam không?

11/07/2016 15:59        

Câu hỏi:

Tôi có người bạn người nước ngoài mang quốc tịch Nga, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang, bạn tôi muốn mua một căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở. Xin luật sư tư vấn trường hợp của bạn tôi có được mua căn hộ đó không?

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện nay, luật nhà ở 2014 đã cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 159 luật nhà ở 2014 thì người nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam thông qua 2 hình thức:

- Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

- Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Và theo khoản 3 Điều 160 Luật Nhà ở năm 2014 thì người nước ngoài đó phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Như vậy, với các quy định trên thì bạn của bạn được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, bạn của bạn cần lưu ý trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định: Tổ chc, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài…”. Theo quy định trên thì người nước ngoài chỉ được mua nhà ở của chủ đầu tư dự án hoặc của tổ chức, cá nhân nước ngoài, không được mua lại của cá nhân người Việt Nam.

Trân trọng!