vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH

21/05/2014 09:50        

Câu hỏi:

Tôi đã nghỉ việc và được nhận sổ BHXH để bảo lưu thời gian đóng. Nay sổ BHXH này bị mất, tôi có thể xin cấp lại không? Thủ tục thế nào?

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong trường hợp sổ BHXH bị mất hoặc hỏng thuộc trách nhiệm của người tham gia BHXH thì hồ sơ và thủ tục cấp lại sổ BHXH như sau:

     - Người tham gia BHXH làm đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH theo mẫu số 06/SBH, nêu rõ lý do bị mất hoặc hỏng, tình trạng hỏng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc chưa hưởng chế độ BHXH một lần, sau đó nộp đơn cho cơ quan BHXH.

     - Nếu người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH ở tỉnh khác, ngoài các hồ sơ nêu trên, nếu có vấn đề gì chưa rõ, thì BHXH tỉnh cấp lại sổ yêu cầu BHXH tỉnh nơi người tham gia đã đóng BHXH gửi bản ghi quá trình đóng BHXH theo mẫu số 07/SBH để xem xét và lưu cùng hồ sơ cấp lại sổ.

     - Nếu người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc trong thời gian di chuyển đến tỉnh mới mà bị mất hoặc hỏng sổ, thì việc cấp lại sổ BHXH được thực hiện tại BHXH tỉnh, nơi chốt sổ xác nhận quá trình đóng BHXH.

Trân trọng.