vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Xử lý trường hợp người lao động viết đơn xin nghỉ việc như thế nào?

23/08/2013 10:11        

Câu hỏi:

Công ty tôi có trường hợp người lao động làm việc không xác định thời hạn, ngày 8/6/2013 công ty tôi nhận được đơn xin nghỉ việc ghi ngày 4/6/2013, thời gian nghỉ việc là kể từ ngày 14/6/2013. Đến ngày 14/6/2013, người lao động không đến công ty làm việc. Công ty chúng tôi giải quyết trường hợp này như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn! trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin tư vấn như sau:

Ngày 4/6/2013, người lao động viết đơn xin nghỉ việc thông báo thời gian nghỉ việc là kể từ ngày 14/6/2013, đến ngày 8/6/2013, công ty nhận được đơn xin nghỉ việc của người lao động. Từ ngày 14/6/2013, người lao động không đến công ty làm việc. Như vậy, người lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty.


Căn cứ vào khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động: “Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày …”, người lao động đã vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 43 Bộ luật lao động: Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 43 Bộ luật lao động: Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vi phạm thời hạn báo trước nên không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho Công ty một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Bộ Luật lao động, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Tính đến nay, trường hợp của Công ty đã quá thời hạn giải quyết các trách nhiệm liên quan đối với người lao động. Tuy nhiên, công ty nên có văn bản đề nghị người lao động đến để giải quyết các vấn đề nêu trên và các nội dung liên quan đến việc bàn giao công việc, cơ sở vật chất (tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan khác…), về khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có)…

Trân trọng.