vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Có cần luật sư chỉ định trong trường hợp này không?

10/09/2013 16:38        

Câu hỏi:

Xin luật sư cho tôi hỏi. Con trai tôi phạm tội khi chưa thành niên chỉ còn vài ngày nữa là con tôi đủ tuổi thành niên. theo tôi biết thì trường hợp của con tôi phải có người đại diện hợp pháp và có luật sư chỉ định. Như vậy, đến khi xét xử thì con tôi đã thành niên. Vậy, Toà án có phải triệu tập người đại diện hợp pháp và chỉ định Luật sư cho con tôi không? Cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Trường hợp bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Nếu khi xét xử, bị cáo đã thành niên thì Toà án không cần phải chỉ định Luật sư cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng không nhất thiết phải có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân là giáo viên hay làm công tác Đoàn thanh niên (mục 3 phần II Nghị quyết số 03/2004 ngày 02/10/2004 HĐTP). Nghị quyết này cũng không hướng dẫn về việc có phải triệu tập người đại diện hợp pháp của bị cáo hay không.

Mặc dù không phải chỉ định Luật sư, không phải thành lập Hội đồng xét xử  phải có thành phần tham gia “đặc biệt” nhưng khi áp dụng pháp luật, các Toà án vẫn phải áp dụng các quy định khác đối với người chưa thành niên phạm tội, trong đó có quy định về người đại diện hợp pháp. Họ có quyền tham gia  phiên toà và có quyền được kháng cáo bản án, quyết định của Toà án.

Trân trọng.