vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Mức trợ cấp tai nạn lao động, BNN đối với NLĐ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN nhưng lại bị TNLĐ, BNN mới

22/07/2013 15:20        

Câu hỏi:

Mức độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, BNN một lần hoặc hàng tháng, từ ngày 01/01/2007 trở đi bị tai nạn lao động, BNN mới thì mức hưởng trợ cấp được quy định như thế nào?

 Trả lời:

Khoản 4 Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, BNN một lần hoặc hàng tháng, từ ngày 01/01/2007 trở đi bị tai nạn lao động, BNN mới thì tùy thuộc vào mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi giám định tổng hợp để giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, BNN, trong đó:

- Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động mới được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng ra viện của lần điều trị tai nạn lao động, BNN sau cùng, hoặc tại tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng Giám định y khoa nếu không phải điều trị nội trú;

- Mức trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội sau khi giám định tổng hợp được tính với số năm đóng bảo hiểm xã hội và theo tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị tai nạn lao động, BNN sau cùng.

Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, BNN sau khi giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động, được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị tai nạn lao động, BNN sau cùng, hoặc tại tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng Giám định y khoa nếu không phải điều trị nội trú.