vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Kinh doanh dịch vụ trong KCN của DN có vốn đầu tư nước ngoài

19/07/2013 16:44        

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện đang mong muốn đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê, phòng trưng bày triển lãm, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, kho cao tầng trong khu công nghiệp thì phải làm thế nào?

Trả lời:

Theo điểm c, khoản 1, Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định nhà đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) được: chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Do đó, việc Công ty của các bạn muốn đầu tư dịch vụ văn phòng cho thuê, phòng trưng bày triển lãm, trung tâm hội nghị; trung tâm thương mại, kho cao tầng trong KCN là các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất công nghiệp trong KCN về nguyên tắc là được phép đầu tư.

Tuy nhiên, việc đầu tư phải đảm bảo đúng với quy hoạch của KCN đã được phê duyệt và riêng đối với ngành nghề kho cao tầng nếu bao gồm cả dịch vụ kho bãi công-ten-nơ trong trường hợp này vốn góp của đối tác nước ngoài trong công ty không vượt quá 51% (theo quy định tại CPC 742 cam kết của Việt Nam với WTO). Ngoài ra, hoạt động đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan./.