vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Khấu trừ tiền lương nhân viên

19/07/2013 15:47        

Câu hỏi:

Công ty có thể khấu trừ tiền lương của nhân viên không? Nếu có thì áp dụng cho những trường hợp nào?

Trả lời:

Người sử dụng lao động có thể khấu trừ tiền lương của nhân viên. Việc khấu trừ lương chỉ được áp dụng vào các khoản như:

- Đóng bảo hiểm xã hội;

- Đóng bảo hiểm y tế;

- Đóng thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

- Các khoản tiền người lao động đã tạm ứng;

- Bồi thường thiệt hại vật chất khi người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động phải thảo luận với ban chấp hành công đoàn cơ sở trước khi khấu trừ tiền lương. Mức khấu trừ không quá 30% tiền lương hàng tháng.

 Không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương, trừ lương của người lao động.