vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Bổ sung thêm loại hình kinh doanh trong giấy phép kinh doanh

18/07/2013 10:59        

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, nhà em đã có giấy phép kinh doanh rồi. Bây giờ em muốn bổ xung thêm một số loại hình kinh doanh nữa thì cần làm thủ tục ở đâu?  Em cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn,

Do bạn không nêu rõ doanh nghiệp của nhà bạn thuộc loại hình doanh nghiệp nào nên chúng tôi xin được tóm tắt quy trình đăng bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (Hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD –Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa hoặc trực tiếp tại Phòng ĐKKD.

* Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Doanh nghiệp tư nhân gồm:

1. Thông báo về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định).

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

* Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Công ty TNHH một thành viên gồm:

1. Thông báo về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định).

4.  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

* Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

1. Thông báo về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có vốn pháp định).

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

* Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Công ty Cổ phần gồm:

1. Thông báo về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có vốn pháp định).

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

* Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Công ty Hợp danh gồm:

1. Thông báo về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có vốn pháp).

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu bổ sung, thay đổi ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

Trân trọng.