vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Trình tự, thủ tục đăng ký DNTN như thế nào?

18/07/2013 10:55        
Câu hỏi:  
Chào luật sư! Tôi muốn hỏi trình tự, thủ tục đăng ký Doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Xin cảm ơn.
 
Trả lời:

Người thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký Doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký qua mạng điện tử; Trình tự thực hiện đăng ký DNTN được quy định như sau:
 
* Đối với trường hợp đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh:
Bước 1:
Người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Sổ tay này.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa –Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính. - Khi nhận hồ sơ Phòng ĐKKD kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh quốc gia: + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì chuyên viên in Giấy biên nhận và giao cho người nộp hồ sơ; + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng ĐKKD thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.
Bước 3:
Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa hoặc trực tiếp tại Phòng ĐKKD.
 
* Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử:
Bước 1:
Người thành lập doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc http://businessregistration.gov.vn
Bước 2:
Chuẩn bị hồ sơ trực tuyến: điền Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, quét (scan) tài liệu đính kèm và gửi trực tuyến đến Phòng ĐKKD. - Phòng ĐKKD tiếp nhận, xem xét và hướng dẫn bổ sung, sửa đổi hồ sơ qua mạng điện tử.
Bước 3: Đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp chưa có chữ ký điện tử, thực hiện thêm các bước sau: - Người thành lập doanh nghiệp in Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ Hệ thống. - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và gửi Giấy này đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.
Bước 4:
Nhận kết quả giải quyết hồ sơpháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho DNTN, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DNTN, đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của DNTN.
Trân trọng.