vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Điều kiện thành lập Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản

18/07/2013 10:40        

Câu hỏi:

Tôi muốn cùng những người khác thành lập Cty Cổ phần Nhà đất họat động trong lĩnh vực Xây dựng và môi giới bất động sản. Ðây là lĩnh vực yêu cầu có chứng chỉ hành nghề. Nếu chưa có hoặc đang đi học lớp môi giới bất động sản thì có được thành lập Doanh nghiệp không? Có thể bổ sung chứng chỉ hành nghề sau được không? Vốn pháp định 6 tỷ đồng đối với Cty kinh doanh bất động sản (BÐS) đã được áp dụng chưa? Nếu kinh doanh BÐS thì 6 tỷ vẫn ít, nhưng đối với Cty môi giới BÐS cũng không cần thiết đến 6 tỷ. xin hỏi nhà nước đã có chủ trương điều chỉnh gì chưa hay vẫn áp dụng vốn pháp định 6 tỷ đối với Cty môi giới BÐS?

Trả lời:

Căn cứ Ðiều 8 Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản thì: Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Căn cứ Ðiều 24 Nghị định 153/2007/NÐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 5/11/2007 thì: Từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008, tổ chức, cá nhân đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản nhưng chưa có đủ người có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thì vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với điều kiện chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2008 phải bổ sung chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Trường hợp của bạn khi đăng ký kinh doanh ngành, nghề này thì có thể kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh bản cam kết chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2008 phải bổ sung chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Ngoài ra, Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thuộc danh mục ngành, nghề có quy định mức vốn pháp định.

Trân trọng.