vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Về việc huỷ quyết định hành chính của Toà án

16/07/2013 15:52        

Câu hỏi:

Khi ban hành Quyết định hành chính không đúng một hoặc một số (hai) tiêu chí của Quyết định hành chính (các tiêu chí gồm trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định và nội dung quyết định) thì Tòa án có hủy Quyết định hành chính không?

 Trả lời

Trong thực tiễn khi giải quyết các vụ án hành chính, việc đánh giá tính hợp pháp của Quyết định hành chính thông qua việc xem xét về trình tự, thủ tục, thẩm quyền (gồm cả việc xem xét về thời hạn, thời hiệu) ban hành quyết định, căn cứ pháp luật để ra quyết định hành chính đó về mặt nội dung. Vì vậy, tùy từng trường hợp cụ thể để Hội đồng xét xử xem xét có hủy QĐHC đó  hay không.

- Nếu QĐHC không đúng 1 tiêu chí về thẩm quyền nhưng không vượt quyền mà trình tự, thủ tục, nội dung của quyết định hành chính đó đúng pháp luật thì chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm.

Ví dụ: Giải quyết khiếu nại về đất đai thì thẩm quyền là của Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhưng trong QĐHC lại là của UBND.

- Nếu nội dung của QĐHC không đúng pháp luật nhưng trình tự, thủ tục, thẩm quyền đúng thì HĐXX vẫn xử hủy QĐHC đó.

Ví dụ: Khi giấy chứng nhận quyền sử đất không có đủ các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai mà UBND vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong trường hợp mà QĐHC sai một số tiêu chí thì xem xét kỹ lưỡng tính chất, mức độ của các sai sót đó để Hội đồng xét xử hủy hay không hủy QĐHC.