vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Chính sách xuất nhập cảnh

18/07/2013 08:13        

Câu hỏi:

Chú tôi sắp bay từ Mỹ về. Tôi xin hỏi: - Chú tôi có thể mang được tối đa bao nhiêu chiếc ĐTDĐ khi xuất cảnh ở Mỹ và nhập cảnh tại VN? - Nếu chú tôi mang nhiều hơn số lượng ĐTDĐ được quy định thì phải làm như thế nào? - Ngoài ĐTDĐ thì chú tôi có thể mang thêm laptop và các phụ kiện cho ĐTDĐ và laptop được không? Nếu có thì có quy định số lượng tối đa được mang theo hay không? - Chú tôi có phải đóng bất kì một khoản thuế, thuế GTGT hay phí dịch vụ nào không? Nếu có thì cụ thể như thế nào? Tôi xin cảm ơn.!!!

Trả lời:

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ Quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu miễn thuế thì: “1. Định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, và 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được quy định như sau :

a) Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn không quá 01 (một) lít so với định mức quy định thì được miễn thuế cả chai; nếu có dung tích vượt quá định mức nói trên thì phải nộp thuế cho phần vượt theo quy định của pháp luật.

b) Đối với thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế; nếu mang vượt định mức miễn thuế thì phần vượt phải được tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

c) Đối với quần áo, đồ dùng, các vật phẩm khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, người nhập cảnh được mang theo với số lượng, chủng loại hợp lý, phù hợp với mục đích chuyến đi.

2. Trường hợp hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức được miễn thuế thì phần vượt này được coi là hàng hoá nhập khẩu, phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hoá nhập khẩu, pháp luật về thuế. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

3. Trường hợp phần vượt định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh phải nộp thuế, nhưng nếu tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 (năm mươi nghìn) đồng Việt Nam thì cũng được miễn thuế.

4. Người nhập cảnh dưới 18 tuổi không được hưởng định mức miễn thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ điểm 5 phụ lục định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh thì: “Các vật phẩm khác ngoài danh mục 1,2,3,4 Phụ lục này (không nằm trong Danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện); Tổng trị giá không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng Việt Nam.”

Do đó, khi nhập cảnh về Việt Nam thì hành lý được miễn thuế theo quy định như trên. Nếu trị giá, số lượng của hành lý vượt quá quy định thì phải khai báo và nộp thuế theo quy định.

Trân trọng !