vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Hành vi gây thiệt hại của người lao động

16/08/2013 08:19        

Câu hỏi:

Khi người lao động có hành vi gây thiệt hại đối với tài sản của doanh nghiệp thì mức bồi thường sẽ là như thế nào? Người sử dụng lao động có quyền cấn trừ tiền lương hoặc tiền trợ cấp thôi việc của người lao động để bù đắp cho khoản thiệt hại mà người lao động đã gây ra không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi người lao động gây thiệt hại cho doanh nghiệp cần phải phân biệt hành vi gây thiệt hại đó xuất phát từ việc thực hiện nhiệm vụ được phận công hay không và tài sản thiệt hại đó có được giao cho người lao động sử dụng hay không để xử lý bồi thường thiệt hại theo luật lao động hay theo luật dân sự.

Hành vi gây thiệt hại và bồi thường theo pháp luật lao động:

Người lao động trong khi thực hiện nhiệm vụ được doanh nghiệp phân công đã gây ra thiệt hại hoặc gây ra thiệt hại cho chính những tài sản trang thiết bị mà người lao động được phân công sử dụng. Khi đó, nếu thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất thì phải bồi thường nhiều nhất ba tháng lương và khấu trừ dần vào trong lương. Mức khấu trừ cao nhất mà người sử dụng lao động có thể áp dụng là không quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Nếu thiệt hại là nghiêm trọng, tuỳ theo mức độ lỗi của người lao động, người lao động có thể bị kỷ luật sa thải và buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.

Hành vi gây thiệt hại và bồi thường theo pháp luật dân sự:

Người lao động có hành vi gây thiệt hại cho doanh nghiệp khi không thực hiện nhiệm vụ được doanh nghiệp phân công hoặc có gây ra thiệt hại cho những tài sản, trang thiết bị mà người lao động không được phân công sử dụng. Khi đó, người lao động sẽ bị xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự. Việc bồi thường do các bên thoả thuận. Nếu chọn hình thức trừ lương, doanh nghiệp được quyền trừ cả 100% tiền lương và các thu nhập khác cho đến khi đủ số tiền thiệt hại.

Trân trọng.