vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Di sản là đất không có giấy tờ

22/07/2013 09:05        

Câu hỏi:

Xin hỏi chia thừa kế quyền sử dụng đất nhưng không có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất Cha tôi Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai có lập được di chúc chia thừa kế quyền sử dụng đất cho con cái?

Tòa án căn cứ di chúc này chia thừa kế quyền sử dụng đất nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng hay sai?

Trả lời:

1.     Về điều kiện để lại thừa kế:

Theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế, di sản gồm có tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Quyền sử dụng đất cũng thuộc di sản thừa kế và được để lại thừa kế theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là tài sản thừa kế phải là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người để lại thừa kế (đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải đăng ký theo quy định của pháp luật). Do mảnh đất này của Cha anh không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật Đất đai 2003, nên theo quy định của pháp luật dân sự, Cha anh không được để lại thừa kế mảnh đất này.

2.     Thẩm quyền giải quyết vụ việc chia thừa kế của Toà án:

Do mảnh đất của Cha anh chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật Đất đai 2003, nên Tòa án sẽ không thụ lý giải quyết vụ việc chia thừa kế theo quy định của pháp luật về đất đai.