vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

BỊ CƯỠNG CHẾ ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP NẾU XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU

Liên bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2016.

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ bao gồm: đăng ký nhãn hiệu, định giá thương hiệu, sáng chế - giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...

Sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đối chiếu với Hiệp định về sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS), có thể thấy rằng khi nộp đơn cho Tổ chức Thương mại thế giới, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam còn rất nhiều điểm chưa phù hợp.

Thực trạng giải quyết tranh chấp về quyền tác giả tại Việt Nam giai đoạn 2006-2012 và một số đề xuất tiếp tục hoàn thiện pháp luật và thực thi về sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2005 và sửa đổi, bố sung năm 2009 đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ, trong đó có tranh chấp về tác quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi đạo Luật này có hiệu lực thi đến nay, tình hình giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ tại Tòa án chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng và yêu cầu của xã hội.

Sáng chế, giải pháp hữu ích

Khái niệm, giải thích  1. Sáng chế/ giải pháp hữu ích là gì?  - Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.  - Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

Giải quyết xung đột giữa tên miền và thương hiệu theo pháp luật Việt Nam

Tên miền xuất phát từ thuật ngữ tiếng Anh “Domain Names” (thường được viết tắt là DN) là tên được sử dụng để định danh các điạ chỉ trên Internet. Internet gồm một mạng lưới hàng nghìn các mạng máy tính độc lập có chứa hàng triệu máy chủ cung cấp thông tin. Trường hợp muốn lấy thông tin hoặc trao đổi thông tin dưới dạng email, chia sẻ hình ảnh hoặc tác phẩm âm nhạc từ một máy chủ cụ thể, người sử dụng phải biết chính xác địa chỉ internet của máy chủ đó thì mới có thể thực hiện được công việc này.

Mức phạt hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm?

Xin cho biết mức phạt hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm?

Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ

Khi xảy ra vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, qui định của pháp luật về khoảng thời gian được quyền khiếu nại như thế nào?

Khắc phục những bất cập của pháp luật Việt Nam về định giá tài sản trí tuệ

Hoạt động định giá TSTT ở Việt Nam diễn ra từ khá lâu trước khi Luật SHTT ra đời năm 2005 song cho đến hiện nay việc định giá TSTT này vẫn chưa tuân theo một chuẩn mực nào. Điều này xuất phát từ việc các văn bản pháp luật về lĩnh vực này còn khá sơ sài và chồng chéo. Các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về định giá TSTT hầu như không điều chỉnh trực tiếp vấn đề định giá TSTT mà chỉ đề cập tới các quy định mang tính chất nguyên tắc về cách thức tính toán (dựa trên sổ sách) của tài sản vô hình – trong đó bao gồm các TSTT.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Hướng dẫn thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Những thông tin và tài liệu cần thiết để nộp đơn xin cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Những thông tin và tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Những thông tin và tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Các thông tin và tài liệu cần cung cấp khi thực hiện thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Bản quyền tác giả

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả

Nhãn hiệu hàng hóa

Khái niệm, giải thích  Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. 

Kiểu dáng công nghiệp

Khái niệm, giải thích  1. Khái niệm  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.  Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

Chỉ dẫn địa lý

Khái niệm, giải thích  Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Bí mật kinh doanh

1. Khái niệm:  Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.  Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.