vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH: HÀNG TRIỆU NGƯỜI KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ?

19/05/2020 10:19        

TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH: HÀNG TRIỆU NGƯỜI KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ?

Mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh. Khi tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng sẽ có nhiều người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.


Thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế?

Theo thông tin được ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật kiêm Phó Tổng thư ký Quốc hội cho biết trong buổi họp báo của Văn phòng Quốc hội diễn ra chiều ngày 18/5/2020 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh như sau:


- Mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế được tăng từ 09 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng;

- Mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc sẽ tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Với mức tăng trên thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công hàng tháng trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế, cụ thể:

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, trong đó:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

- Các khoản giảm trừ gia cảnh;

- Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện;

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Như vậy, chỉ khi có thu nhập tính thuế > 0 thì mới phải nộp thuế, dưới đây là một số trường hợp phổ biến như sau:

- Nếu không có người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng;

- Nếu có 01 người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công phải trên 15,4 triệu đồng/tháng;

- Nếu có 02 người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công phải trên 19,8 triệu đồng/tháng.

Lưu ý: Trước khi trừ các khoản giảm trừ thì người lao động phải trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế.