vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Giải quyết trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên

13/03/2014 13:44        

 

Câu hỏi:

Đối với người trong cùng một thời gian làm việc cho hai đơn vị. Do không biết nên cả hai nơi đều đóng BHXH và làm sổ BHXH. Vậy trường hợp này phải giải quyết thế nào?

 

Trả lời:

Theo quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên, cơ quan BHXH phải thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH được cấp vào bìa sổ và các tờ rời sổ BHXH theo mẫu mới. Số sổ BHXH được cấp lại là số sổ BHXH của sổ có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

Trường hợp NLĐ làm việc tại 2 đơn vị trở lên trong cùng một thời gian, các đơn vị cùng làm thủ tục đóng và cấp sổ BHXH cho NLĐ, thì cơ quan BHXH hướng dẫn NLĐ lựa chọn 1 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH. Các sổ BHXH còn lại phải thu hồi và thoái thu quá trình đã đóng BHXH theo phương pháp điều chỉnh giảm số phải thu tại thời điểm thu hồi sổ BHXH; trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho NLĐ. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

Trân trọng.