vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ

119B Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
 
Điện thoại: 0258. 3511090 - 0913 460 889 (LS Thơ)
 
nguyendinhtho.ls@Gmail.com
 
https://www.facebook.com/luatsutho.com.vn