vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

Hỏi về việc mua tài sản đã thanh lý của công ty nay bị đòi lại

24/02/2014 09:16        

Câu hỏi:

Tôi mua 1 chiếc ghe của 1 nguời dân địa phương nhưng ghe đó còn mang tên của 1 công ty đã thanh lý hợp đồng cho người dân này rồi. Giờ Công ty này đòi lấy ghe lại chỉ trả 1 số tiền vậy công ty đó đúng hay sai? Quyền lợi của tôi đối với chiếc ghe này như thế nào?

Trả lời:

Chào bạn, trường họp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Do thông tin bạn cung cấp không rõ người dân địa phương đó có chứng minh được việc mình có được chiếc ghe từ hợp đồng thanh lý tài sản của công ty hay không, nên tôi chia trường hợp để bạn tham khảo như sau:

Trường hợp 1: Người dân địa phương kia có chứng cứ để chứng minh chiếc ghe này được họ mua lại từ việc bán thanh lý tài sản của công ty.

Như vậy, công ty không có căn cứ gì để đòi lại chiếc ghe mà bạn đã mua, bạn có toàn quyền sở hữu chiếc ghe, có quyền bán lại cho công ty hoặc không.

Trường hợp 2: Người dân địa phương có được chiếc ghe của công ty kia một cách không hợp pháp (tức là không có căn cứ pháp luật).

Trường hợp này theo quy định pháp luật dân sự thì bạn là người thứ ba ngay tình.

1. Người thứ ba ngay tình là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật đối với tài sản nhưng ngay tình.

Việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật đối với tài sản là việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với Điều 183 Bộ luật Dân sự, tức là không rơi vào các trường hợp sau:

- Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;

- Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;

- Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

- Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định;

- Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định;

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Tức là, trường hợp bạn mua chiếc ghe đó từ người dân địa phương kia mà không biết và không thể biết về việc người đó không phải là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc ghe hoặc không có quyền bán chiếc ghe đó.

Trường hợp này, công ty chỉ có quyền đòi lại chiếc ghe của bạn trong trường hợp quy định tại Điều 257 Bộ luật Dân sự như sau: người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trong trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.

Quyền lợi của bạn được bảo vệ khi công ty đòi lại chiếc ghe như sau:

- Trường hợp 1: Chủ sở hữu tài sản đòi lại tài sản theo quy định tại Điều 257 Bộ luật Dân sự thì người thứ ba ngay tình phải trả lại tài sản mà mình đang chiếm giữ cho chủ sở hữu đích thực của tài sản và lợi ích của họ sẽ được pháp luật bảo vệ bằng cách:

+ Được yêu cầu bồi thường thiệt hại (giá trị đòi bồi thường là giá trị của giao dịch mà họ đã xác lập và các thiệt hại khác nếu có như hệ số trượt giá của tài sản ...)

+ Được hưởng hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản kể từ thời điển bắt đầu chiếm hữu đến thời điểm phải hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu.

+ Được thanh toán những chi phí đã bỏ ra để làm tăng giá trị cho tài sản.

Trường hợp thứ 2: Nếu không đúng trường hợp theo Điều 257 Bộ luật Dân sự thì công ty không có quyền đòi lại tài sản hoặc bạn đã chiếm hữu ngay tình theo thời hiệu tại Điều 247 Bộ luật Dân sự là 10 năm đối với chiếc ghe, trừ trường hợp chiếc ghe bạn mua là tài sản của nhà nước. Tức là nếu bạn đã chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai cái ghe trong 10 năm thì công ty trên không có quyền đòi lại chiếc ghe của bạn dù người bán cho bạn có lấy cắp của công ty.

Trân trọng.