vi-VNen-US
Hotline: 0913460889 (Mr. Thơ – Luật sư)

LUẬT VỀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP: BÌNH LUẬN NGẮN TỪ GÓC NHÌN QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mua bán và sáp nhập công ty (M&A) đã xuất hiện và có thể sẽ trở nên sôi động hơn ở nước ta, nhất là khi các nhà đầu tư từ Trung Hoa đại lục rủng rỉnh tiền bạc bắt đầu nhòm tới các nguồn tài nguyên và kênh tiêu thụ ở Việt Nam. Giúp tái cấu trúc doanh nghiệp, lưu chuyển vốn, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp có thể có lợi cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP Ở VIỆT NAM

Trong các thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp (DN) định giá DN được xem là hoạt động hết sức quan trọng quyết định sự thành công của thương vụ. Các lý thuyết về định giá là tương đối đơn giản tuy nhiên độ chính xác của kết quả định giá phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Công việc này ở Việt Nam còn nhiều vấn đề cần được xem xét thấu đáo.

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam: nhìn từ bên mua và bên bán

Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp...

Luật về mua bán doanh nghiệp: bình luận ngắn từ góc nhìn quản trị công ty

Mua bán và sáp nhập công ty (M&A) đã xuất hiện và có thể sẽ trở nên sôi động hơn ở nước ta, nhất là khi các nhà đầu tư từ Trung Hoa đại lục rủng rỉnh tiền bạc bắt đầu nhòm tới các nguồn tài nguyên và kênh tiêu thụ ở Việt Nam. Giúp tái cấu trúc doanh nghiệp, lưu chuyển vốn, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp có thể có lợi cho năng lực cạnh tranh quốc gia. Về chi tiết, việc mua bán hay sáp nhập thường gồm nhiều công đoạn, diễn ra bằng nhiều cách, với sự tham gia của nhiều lực lượng chuyên gia, trong đó chuyên gia pháp lý thường đóng những vai trò lớn trong xác định doanh nghiệp mục tiêu, nhận diện các yếu tố tạo nên giá thành, giúp thương thảo và thiết kế các hợp đồng cũng như làm thủ tục nội bộ trong công ty mua cũng như công ty bán và những thủ tục hành chính khác với cơ quan nhà nước để hoàn tất việc mua bán.

Thủ tục khi người nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam

Câu Hỏi:  Một người nước ngoài muốn mua lại một doanh nghiệp Việt nam đang hoạt động thì cần những thủ tục gì?

Bán doanh nghiệp tư nhân

Một người làm chủ một doanh nghiệp tư nhân sau một thời gian thì bị mất năng lực hành vi dân sự. Do không có người quản lý nên người nhà muốn bán doanh nghiệp này đi, vậy ai là người có quyền đứng ra bán doanh nghiệp đó? Mong nhận được tư vấn!

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp, sáp nhập công ty?

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp, sáp nhập công ty?

Hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp bao gồm những loại hồ sơ nào?

Quy định pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Hỏi: Công ty chúng tôi là Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thương mại dịch vụ TNH, hiện tại có 3 thành viên góp vốn gồm: Ông A có vốn góp là 51% và hiện là chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện pháp luật của Cty. Bà B là thành viên công ty có vốn góp là 44%; cô C là thành viên công ty có vốn góp là 5%.

Pháp luật quy định thủ tục sáp nhập công ty như thế nào?

Hỏi: Theo quy định của pháp luật thì một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác, vậy pháp luật quy định thủ tục sáp nhập công ty như thế nào?

Mua bán doanh nghiệp -Một số quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Một số quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển nhanh chóng.

Mua bán doanh nghiệp và những sắc thuế cần lưu tâm

Dưới đây là một số vấn đề về thuế mà các DN và nhà đầu tư tham gia giao dịch M&A cần lưu ý. Hoạt động tái cơ cấu và mua bán DN chủ yếu được thực hiện dưới hình thức: chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản và chia, tách, sáp nhập, hợp nhất DN. Dưới đây là một số vấn đề về thuế mà các bên tham gia giao dịch cần lưu ý.