Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Đầu tư


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
39/2019/QH1413/06/2019 LUẬT "ĐẦU TƯ CÔNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2020
63/2018/NĐ-CP04/05/2018 NGHỊ ĐỊNH "VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 19/06/2018
124/2017/NĐ-CP15/11/2017 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018
32/2017/NĐ-CP31/03/2017 NGHỊ ĐỊNH "VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/05/2017
105/2016/TT-BTC29/06/2016 THÔNG TƯ "HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/08/2016
135/2015/NĐ-CP31/12/2015 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/02/2016
84/2015/NĐ-CP30/09/2015 NGHỊ ĐỊNH "VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 20/11/2015
83/2015/NĐ-CP25/09/2015 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 25/09/2015
77/2015/NĐ-CP10/09/2015 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/11/2015
59/2015/NĐ-CP18/06/2015 NGHỊ ĐỊNH "VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 05/08/2015
30/2015/NĐ-CP17/03/2015 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 05/5/2015
67/2014/QH1326/11/2014 LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/2014/QH13 NGÀY 26/11/2014, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 26/11/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2015
54/2013/NĐ-CP22/05/2013 BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2011/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
38/2013/NĐ-CP23/04/2013 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ
33/2013/NĐ-CP22/04/2013 BAN HÀNH HỢP ĐỒNG MẪU CỦA HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ
73/2012/NĐ-CP26/09/2012 QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
110/2011/NĐ-CP05/12/2011 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THUÊ, MUA TÀU BAY, ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀU BAY, ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG VẬT TƯ TÀU BAY
75/2011/NĐ-CP30/08/2011 VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
03/2011/TT-BKHĐT27/01/2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2009/NĐ-CP NGÀY 27/11/ 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT, HỢP ĐỒNG BTO VÀ HỢP ĐỒNG BT
10/2011/TT-BTC26/01/2011 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
01/2011/TT-BKHĐT04/01/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
23/2010/TT-BKHĐT13/12/2010 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
80/2010/NĐ-CP14/07/2010 QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
61/2010/NĐ-CP04/06/2010 QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
62/2010/NĐ-CP04/06/2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
53/2010/NĐ-CP19/05/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI THÀNH LẬP DO CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
113/2009/NĐ-CP15/12/2009 GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ
112/2009/NĐ-CP14/12/2009 QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
108/2009/NĐ-CP27/11/2009 ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – KINH DOANH – CHUYỂN GIAO, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO – KINH DOANH, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO
102/2009/NĐ-CP06/11/2009 QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
83/2009/NĐ-CP15/10/2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
17/2009/NĐ-CP16/02/2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2007 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
12/2009/NĐ-CP12/02/2009 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
04/2009/NĐ-CP14/01/2009 VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
07/2007/TT-NHNN29/11/2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2007/NĐ-CP NGÀY 20/4/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
138/2007/NĐ-CP28/08/2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
121/2007/NĐ-CP25/07/2007 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
69/2007/NĐ-CP20/04/2007 VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
53/2007/NĐ-CP04/04/2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
140/2006/NĐ-CP22/11/2006 QUY ĐỊNH VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC KHÂU LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
108/2006/Đ-CP22/09/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
78/2006/NĐ-CP09/08/2006 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
59/2005/QH1129/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2006.
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com