Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Dân sự - Tố tụng dân sự


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
92/2015/QH1325/11/2015 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 10 THÔNG QUA NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2015, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2016
91/2015/QH1324/11/2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 10 THÔNG QUA NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2015, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2017
53/2014/QH1320/06/2014 LUẬT CÔNG CHỨNG SỐ 53/2014/QH13 NGÀY 20/6/2014, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 20/6/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2015
52/2014/QH1319/06/2014 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH SỐ 52/2014/QH13 NGÀY 19/06/2014 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 19/6/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2015
15/2014/NĐ-CP27/02/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
35/2013/QH1320/06/2013 LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ SỐ 35/2013/QH13 NGÀY 20/6/2013 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 20/6/2013 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2014
36/2013/QH1320/06/2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CƯ TRÚ SỐ 36/2013/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 20/6/2013 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2014.
59/2013/NĐ-CP17/06/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
06/2013/TT-BTP06/02/2013 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
04/2013/TTLT-BTP-BQP01/02/2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
02/2013/TT-BCA05/01/2013 VỀ VIỆC BAN HÀNH, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁC LOẠI MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
01/2013/TT-BTP03/01/2013 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
17/2012/TT-BYT24/10/2012 QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH
65/2012/NĐ-CP06/09/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC01/08/2012 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
50/2012/NĐ-CP11/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2007/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY DÂN DỤNG
50/2012/NĐ-CP11/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2007/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY DÂN DỤNG
27/2012/TT-BCA16/05/2012 QUY ĐỊNH VỀ MẪU CHỨNG MINH NHÂN DÂN
04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP10/05/2012 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP
03/2012/TTLT-BTP-BCA30/03/2012 QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC PHỐI HỢP BẢO VỆ CƯỠNG CHẾ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
11/2012/NĐ-CP22/02/2012 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
07/2012/TT-BQP03/02/2012 QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ LẺ
06/2012/NĐ-CP02/02/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ HỘ TỊCH, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VÀ CHỨNG THỰC
184/2011/TTLT-BTC-BTP19/12/2011 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
80/2011/TT-BCA15/12/2011 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
81/2011/TT-BCA15/12/2011 QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
22/2011/TT-BTP02/12/2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
21/2011/TT-BTP21/11/2011 VỀ VIỆC QUẢN LÝ VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
184/2011/TT-BQP11/10/2011 QUY ĐỊNH DANH MỤC CÔNG DÂN THUỘC DIỆN LÀM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN
14/2001/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC11/07/2011 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
48/2011/TT-BCA06/07/2011 QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
41/2011/TT-BCA29/06/2011 HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SANG LÀO VÀ GIẤY PHÉP ĐẾN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM CHO CÔNG DÂN LÀO
42/2011/TT-BCA29/06/2011 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CĂMPUCHIA CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, CÔNG NHÂN VIỆT NAM SANG CĂMPUCHIA
43/2011/TT-BCA29/06/2011 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SANG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ BIÊN GIỚI CỦA TRUNG QUỐC TIẾP GIÁP VIỆT NAM
44/2011/TT-BCA29/06/2011 HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY PHÉP THAM QUAN, DU LỊCH VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUÁ CẢNH
45/2011/TT-BCA29/06/2011 HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM KHÔNG CÓ HỘ CHIẾU
02/2011/TT-BNG27/06/2011 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
09/2011/TT-BTP30/05/2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
02/2011/TTLT-BNV-BTP15/04/2011 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN XẾP NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHẤP HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
27/2011/NĐ-CP09/04/2011 VỀ CUNG CẤP, KHAI THÁC, XỬ LÝ, SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ HÀNH KHÁCH TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH VIỆT NAM QUA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
65/2011/QH1229/03/2011 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU BỘ LUẬT TTDS SỐ 65/2011/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ THÔNG QUA NGÀY 29/3/2011 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2012.
24/2013/NĐ-CP28/03/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
19/2011/NĐ-CP21/03/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI
22/2010/TT-BTP06/12/2010 HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
23/2010/TT-BTP06/12/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
52/2010/TT-BCA30/11/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ, NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25/6/2007 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2010/NĐ-CP NGÀY 24/5/2010 VỀ CƯ TRÚ
111/2010/NĐ-CP23/11/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
10/2010/TT-BNV28/10/2010 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHẤP HÀNH VIÊN VÀ THƯ KÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
141/2010/TTLT-BQP-BTP19/10/2010 HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG QUÂN ĐỘI
16/2010/TT-BTP08/10/2010 HƯỚNG DẪN VIỆC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN ĐÃ TIẾN HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI
16.a/2010/TT-BTP08/10/2010 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BIỂU MẪU HỘ TỊCH BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP
135/2010/TT-BTC13/09/2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 146/2009/TT-BTC NGÀY 20/7/2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC TỊCH
14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC26/07/2010 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
83/2010/NĐ-CP23/07/2010 VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC07/07/2010 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
52/2010/QH1217/06/2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI SỐ 52/2010/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2010 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2011.
91/2010/TT-BTC17/06/2010 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
58/2010/NĐ-CP01/06/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
57/2010/NĐ-CP25/05/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN
56/2010/NĐ-CP24/05/2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ
29/2010/TT-BYT24/05/2010 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2008/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH
45/2010/NĐ-CP21/04/2010 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI
08/2010/TT-BTP25/03/2010 HƯỚNG DẪN MẪU GIẤY TỜ VỀ QUỐC TỊCH VÀ MẪU SỔ TIẾP NHẬN CÁC VIỆC VỀ QUỐC TỊCH
08.a/2010/TT-BTP25/03/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH
07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC25/03/2010 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC MIỄN THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG QUÁ 500.000 ĐỒNG
17/2010/NĐ-CP04/03/2010 VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA01/03/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
78/2009/NĐ-CP22/09/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
58/2009/NĐ-CP13/07/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
44/2009/TT-BCA13/07/2009 QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
12
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com