Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Kế toán – Kiểm toán


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
05/2019/TT-BTC25/01/2019 THÔNG TƯ "HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2019 ÁP DỤNG CHO NĂM TÀI CHÍNH BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2020
05/2019/NĐ-CP22/01/2019 NGHỊ ĐỊNH "VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/04/2019
41/2018/NĐ-CP12/03/2018 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/05/2018
25/2017/NĐ-CP14/03/2017 NGHỊ ĐỊNH "VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018
174/2016/NĐ-CP30/12/2016 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017
88/2015/QH1320/11/2015 LUẬT "KẾ TOÁN" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017
81/2015/QH1324/06/2015 LUẬT "KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2016
105/2013/NĐ-CP16/09/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
64/2013/TT-BTC15/05/2013 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
17/2012/NĐ-CP13/03/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
16/2011/TT-NHNN17/08/2011 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
67/2011/QH1229/03/2011 LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP SỐ 67/2011/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 9 THÔNG QUA NGÀY 29/3/2011 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2012.
16/2011/NĐ-CP22/02/2011 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
244/2009/TT-BTC31/12/2009 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
139/2009/TT-BTC08/07/2009 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ
30/2009/NĐ-CP30/03/2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
95/2008/TT-BTC24/10/2008 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
91/2008/NĐ-CP18/08/2008 VỀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ KIỂM TOÁN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
140 /2007/TT-BTC30/11/2007 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP
72/2007/TT-BTC27/06/2007 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
53/2006/TT-BTC12/06/2006 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
30/2006/NĐ-CP29/03/2006 VỀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
07/2006/NĐ-CP10/01/2006 VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
37/2005/QH1114/06/2005 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 37/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 14/6/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2006.
14/2005/NĐ-CP04/02/2005 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ
185/2004/NĐ-CP04/11/2004 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN
64/2004/TT-BTC29/06/2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30/3/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
128/2004/NĐ-CP31/05/2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
129/2004/NĐ-CP31/05/2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
105/2004/NĐ-CP30/03/2004 VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
40/2004/NĐ-CP13/02/2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ
93/2003/NĐ-CP13/08/2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
03/2003/QH1117/06/2003 LUẬT KẾ TOÁN SỐ 03/2003/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2003 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/4/2004.
04/2003/QH1117/06/2003 LUẬT THỐNG KÊ SỐ 04/2003/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2003 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2004.
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com