Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Xây dựng - Đô thị


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
06/2013/TT-BXD13/05/2013 HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
26/2013/NĐ-CP29/03/2013 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG
15/2013/NĐ-CP06/02/2013 VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
11/2013/NĐ-CP14/01/2013 VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
07/2012/TT-BXD26/10/2012 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
06/2012/TT-BXD10/10/2012 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG
72/2012/NĐ-CP24/09/2012 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
04/2012/TT-BXD20/09/2012 HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
64/2012/NĐ-CP04/09/2012 VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
40/2012/TT-BCA06/07/2012 QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
03/2012/TT-BCA16/01/2012 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
09/2011/TT-BKHĐT07/09/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU TƯ VẤN
09/2011/TT-BXD28/06/2011 HƯỚNG DẪN MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
02/2011/TT-BXD22/02/2011 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
01/2011/TT-BKHĐT04/01/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
24/2010/TT-BXD24/12/2010 HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÙNG LIÊN TỈNH
114/2010/NĐ-CP06/12/2010 VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
21/2010/TT-BKH28/10/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU
13/2010/TT-BXD20/08/2010 BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ
10/2010/TT-BXD11/08/2010 QUY ĐỊNH HỒ SƠ CỦA TỪNG LOẠI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
08/2010/TT-BXD29/07/2010 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
15/2010/TT-BKH29/06/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
64/2010/NĐ-CP11/06/2010 VỀ QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
04/2010/TT-BXD26/05/2010 HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
10/2010/TT-BKH13/05/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
48/2010/NĐ-CP07/05/2010 VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
08/2010/TT-BKH21/04/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
37/2010/NĐ-CP07/04/2010 VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
38/2010/NĐ-CP07/04/2010 VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
39/2010/NĐ-CP07/04/2010 VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XÂY DỰNG NGẦM ĐÔ THỊ
06/2010/TT-BKH09/03/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
04/2010/TT-BKH01/02/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP
03/2010/TT-BKH27/01/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP
01/2010/TT-BKH06/01/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
39/2009/TT-BXD09/12/2009 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ
85/2009/NĐ-CP15/10/2009 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
35/2009/TT-BXD05/10/2009 HƯỚNG DẪN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG
79/2009/NĐ-CP28/09/2009 VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
27/2009/TT-BXD31/07/2009 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
25/2009/TT-BXD29/07/2009 HƯỚNG DẪN VỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
22/2009/TT-BXD06/07/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
20/2009/TT-BXD30/06/2009 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 20/2005/TT-BXD NGÀY 20/12/2005 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
16/2009/TT-BXD30/06/2009 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2008/TT-BXD NGÀY 20/02/2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
19/2009/TT-BXD30/06/2009 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
30/2009/QH1217/06/2009 LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ SỐ 30/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/01/2010.
42/2009/NĐ-CP07/05/2009 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ
05/2009/TT-BXD15/04/2009 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
12/2009/NĐ-CP12/02/2009 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
17/2008/NĐ-CP04/12/2008 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ XÂY DỰNG
17/2008/TT-BXD02/10/2008 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN THEO CƠ CHẾ 797 - 400
15/2008/TT-BXD17/06/2008 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU
12/2008/TT-BXD07/05/2008 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
09/2008/TT-BXD17/04/2008 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG DO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
35/2008/NĐ-CP25/03/2008 VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG
29/2008/NĐ-CP14/03/2008 QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
04/2008/TT-BXD20/02/2008 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
03/2008/TT-BXD25/01/2008 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
11/2007/TT-BXD11/12/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2007/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
124/2007/NĐ-CP31/07/2007 VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
08/2006/TT-BXD24/11/2006 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
07/2006/TT-BXD10/11/2006 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
86/2010/TT-BTC10/06/2006 QUY ĐỊNH PHÍ DUY TU, TÁI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TỈNH HÀ TĨNH
20/2005/TT-BXD20/12/2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ
61/2005/QH1129/11/2005 LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 61/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/4/2006.
106/2005/NĐ-CP17/08/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 106/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
71/2005/NĐ-CP06/06/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ
07/2005/TT-BXD15/04/2005 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
08/2005/NĐ-CP24/01/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
38/2004/TTLT-BTC-BXD26/04/2004 LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ XÂY DỰNG SỐ 38/2004/TTLT-BTC-BXD NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO VÀ KIỂM SOÁT GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
07/2003/TT-BKH11/09/2003 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 07/2003/TT- BKH NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN LẬP CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ
12
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com