Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Thương mại


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
17/2020/NĐ-CP05/02/2020 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 22/03/2020
81/2018/NĐ-CP22/05/2018 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/07/2018
69/2018/NĐ-CP15/05/2018 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/05/2018
51/2018/NĐ-CP09/04/2018 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/06/2018
51/2018/NĐ-CP09/04/2018 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/06/2018
09/2018/NĐ-CP15/01/2018 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/01/2018
08/2018/NĐ-CP15/01/2018 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/01/2018
163/2017/NĐ-CP30/12/2017 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 20/02/2018
43/2017/NĐ-CP14/04/2017 NGHỊ ĐỊNH "VỀ NHÃN HÀNG HÓA" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/06/2017
22/2017/NĐ-CP24/02/2017 NGHỊ ĐỊNH "VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/04/2017
07/2016/NĐ-CP25/01/2016 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10/03/2016
124/2015/NĐ-CP19/11/2015 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 05/01/2016
125/2014/NĐ-CP29/12/2014 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2011/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2006" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 20/02/2015
185/2013/NĐ-CP15/11/2013 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2014
52/2013/NĐ-CP16/05/2013 NGHỊ ĐỊNH "VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2013
94/2012/NĐ-CP12/11/2012 VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU
78/2012/NĐ-CP05/10/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XỔ SỐ
54/2012/NĐ-CP22/06/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
16/2012/QH1321/06/2012 LUẬT QUẢNG CÁO SỐ 16/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 21/6/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2013.
120/2011/NĐ-CP16/12/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI
119/2011/NĐ-CP16/12/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2005/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẠNH TRANH
63/2011/NĐ-CP28/07/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
112/2010/NĐ-CP01/12/2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
109/2010/NĐ-CP04/11/2010 VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
54/2010/QH1217/06/2010 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI SỐ 54/2010/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2010 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2011
08/2010/NĐ-CP05/02/2010 VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
114/2009/NĐ-CP23/12/2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2003/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ
107/2009/NĐ-CP26/11/2009 VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
84/2009/NĐ-CP15/10/2009 VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
68/2009/NĐ-CP06/08/2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2006/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
39/2009/NĐ-CP23/04/2009 VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
132/2008/NĐ-CP31/12/2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
15/2008/TT- BCT02/12/2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
75/2008/NĐ-CP09/06/2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 170/2003/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH GIÁ
55/2008/NĐ-CP24/04/2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
27/2008/NĐ-CP13/03/2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/CP NGÀY 23/01/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
119/2007/NĐ-CP18/07/2007 VỀ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC LÁ
115/2007/NĐ-CP05/07/2007 VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN
39/2007/NĐ-CP16/03/2007 VỀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
30/2007/NĐ-CP01/03/2007 VỀ KINH DOANH XỔ SỐ
27/2007/NĐ-CP23/02/2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
23/2007/NĐ-CP12/02/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
11/2006/TT-BTM28/09/2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
72/2006/NĐ-CP25/07/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
62/2006/QH 1129/06/2006 LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 62/2006/QH 11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 9 THÔNG QUA NGÀY 29/6/2006 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007.
59/2006/NĐ-CP12/06/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
57/2006/NĐ-CP09/06/2006 VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
35/2006/NĐ-CP31/03/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
19/2006/NĐ-CP20/02/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
12/2006/NĐ-CP23/01/2006 VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI
44/2005/QH1114/06/2005 LUẬT DU LỊCH SỐ 44/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 14/6/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2006.
36/2005/QH1114/06/2005 LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ 36/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 14/6/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2006.
06/2002/NĐ-CP14/01/2002 QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHÁP LỆNH ĐO LƯỜNG
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com