Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp luật Thuế - Phí – Lệ phí


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
125/2017/NĐ-CP16/11/2017 NGHỊ ĐỊNH "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018
134/2016/NĐ-CP01/09/2016 NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/09/2016
130/2016/TT-BTC12/08/2016 THÔNG TƯ "HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2016
107/2016/QH1306/04/2016 LUẬT "THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2020
97/2015/QH1325/11/2015 LUẬT "PHÍ VÀ LỆ PHÍ" CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017
04/2014/NĐ-CP17/01/2014 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
218/2013/NĐ-CP26/12/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
111/2013/TT-BTC15/08/2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
92/2013/NĐ-CP13/08/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
65/2013/NĐ-CP27/06/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
61/2013/TT-BTC09/05/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2013/TT-BTC NGÀY 09/01/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA PHÀ
35/2013/TT-BTC01/04/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 180/2010/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
34/2013/TT-BTC28/03/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 124/2011/TT-BTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
23/2013/NĐ-CP25/03/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
11/2013/TT-BTC21/01/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BTC NGÀY 05/01/2012 VÀ THÔNG TƯ SỐ 107/2012/TT-BTC NGÀY 28/6/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
35/2012/TT-NHNN28/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
26/2012/QH1322/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ TNCN SỐ 26/2012/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 22/11/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2013.
57/2010/QH1215/11/2012 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐ 57/2010/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 15/11/2010 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2012.
155/2012/TT-BTC20/09/2012 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN MỚI
117/2012/TT-BTC19/07/2012 HƯỚNG DẪN VỀ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
13/2008/QH1203/06/2012 LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỐ 13/2008/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 3THÔNG QUA NGÀY 3/6/2012 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009.
88/2012/TT-BTC28/05/2012 VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
80/2012/TT-BTC22/05/2012 HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
73/2012/TT-BTC14/05/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 76/2004/TT-BTC NGÀY 29/7/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
24/2012/TT-BTC17/02/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 77/2008/TT-BTC NGÀY 15/9/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ
06/2012/TT- BTC11/01/2012 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ
115/2011/NĐ-CP14/12/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 2, MỤC IV PHẦN B DANH MỤC CHI TIẾT PHÍ, LỆ PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ
153/2011/TT-BTC11/11/2011 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
124/2011/TT-BTC31/08/2011 HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
74/2011/NĐ-CP25/08/2011 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
67/2011/NĐ-CP08/08/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
113/2011/TT-BTC04/08/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27/3/2009, THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BTC NGÀY 11/01/2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTC NGÀY 26/01/2011.
45/2011/NĐ-CP17/06/2011 VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
51/2011/TT-BTC22/04/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 90/2004/TT-BTC NGÀY 07/9/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
194/2010/TT-BTC06/12/2010 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
180/2010/TT-BTC10/11/2010 HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
87/2010/NĐ-CP13/08/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
48/2010/QH1217/06/2010 LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP SỐ 48/2010/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 17/6/2010 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2010.
50/2010/NĐ-CP14/05/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
51/2010/NĐ-CP14/05/2010 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
45/2009/QH1225/11/2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN SỐ 45/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 25/11/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2010.
146/2009/TT-BTC20/07/2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC TỊCH
84/2009/TT-BTC28/04/2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
74/2009/TT-BTC13/04/2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
66/2009/TT-BTC30/03/2009 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU, THỊ THỰC, GIẤY TỜ VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM
26/2009/NĐ-CP16/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
124/2008/NĐ-CP11/12/2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
123/2008/NĐ-CP08/12/2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
27/2008/QH1214/11/2008 LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT SỐ 27/2008/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 14/11/2008 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/04/2009.
77/2008/TT-BTC15/09/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ
14/2008/QH1203/06/2008 LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SỐ 14/2008/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 3/6/2008 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009.
07/2008/TT-BTC15/01/2008 HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
157/2007/TT-BTC24/12/2007 HƯỚNG DẪN VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
174/2007/NĐ-CP29/11/2007 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN
04/2007/QH1221/11/2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỐ 04/2007/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 2 THÔNG QUA NGÀY 21/11/2007 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009.
61/2007/TT-BTC14/06/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
61/2007/TT-BTC14/06/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
98/2007/NĐ-CP07/06/2007 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
85/2007/NĐ-CP25/05/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
45/2007/TT-BTC07/05/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
36/2007/TT-BTC11/04/2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 88/2002/TT-BTC NGÀY 02/10/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCH
04/2007/NĐ-CP08/01/2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
78/2006/QH1129/11/2006 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 78/2006/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 10 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2006 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/07/2007.
45/2006/TT-BTC25/05/2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 63/2002/TT-BTC NGÀY 24/7/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ
24/2006/NĐ-CP06/03/2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2002/NĐ-CP NGÀY 03/06/2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ
142/2005/NĐ-CP14/11/2005 VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
94/2005/TT-BTC26/10/2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 05/2000/TT-BTC NGÀY 12/1/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN TÍNH THUẾ VÀ KÊ KHAI, NỘP THUẾ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI NGÀNH ĐIỆN
45/2005/QH1114/06/2005 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU SỐ 45/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 7 THÔNG QUA NGÀY 14/6/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2006.
198/2004/NĐ-CP03/12/2004 VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
106/2003/NĐ-CP23/09/2003 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Submit Survey 
 
Lượt truy cập